lørdag 5. desember 2009

Stilarter i følelseslivet


Wikipedia on love, originally uploaded by suzanotsjka.

Innimellom henvender menneskene seg til Google, skriver spørsmål eller bare enkeltord i søkefeltet og havner påfallende ofte hos Wikipedia. Skrevet dansk er trolig noe av det aller vakreste som fins, i hvert fall for norske bokmålsbrukere, som ser sitt morsmål kjørt gjennom en bløtgjørende aldringsmaskin og forvandlet til en sirlig, kommabestrødd løkkeskrift full av de mykeste enkeltkonsonanter samt usynlige små rykk i halsen. Forelskelse er også litt av et fenomen, det er hevet over enhver tvil, men heller ikke denne oppleves likt for alle. Det kan vi lese om i danske Wikipedias fine artikkel om forelskelse som har som bonus en liten oversikt over de fire stilarter i følelseslivet. Men la oss først forstå kjærligheten:

”Holdningerne til kærligheden er meget forskellig fra menneske til menneske. Nogle mener, at man kun elsker én gang i livet, at de straks vil vide det, når de møder deres livs kærlighed, at lige netop deres elskede er et helt særligt menneske - et pragteksemplar af menneskearten - udvalgt til netop dem, og så er der dem, der mener, at kærligheden overvinder alt. At kærligheden har en sådan styrke, at to mennesker der elsker hinanden, vil overvinde alle forhindringer, der måtte optræde på vejen til den fuldendte lykke. Nogen mener, at omtalte holdninger er lidt urealistiske. En undersøgelse har vist, at 40% af de personer, der oplever at blive afvist af målet for deres kærlighed, går ind i en depression.[Kilde mangler] Måske er det ikke så godt, at være alt for urealistisk i sin holdning til kærlighed.”

Jeg griper meg ofte i å tenke på Wikipedia som noe midt i mellom det brokete oppslagsverket det skal være, og en mer avbalansert venn eller venninne som allerede har erfart alt du erfarer, og som står klar til å minne deg på at ingenting av det som river ditt hjerte i stykker representerer noe nytt eller unikt, og måske er det ikke så godt, at være alt for urealistisk i sin holdning til kærlighed.

Men menneskenes holdninger er som nevnt forskjellige, og det er ofte ikke så nemt at endre den stil en har lagt seg til. Likevel kan det være gøy å tenke over hvilken stilart man selv og folk man kjenner, befinner seg i. Det fins fire varianter, se her:

"1. Det heftige følelsesliv. Høj styrke.Høj opmærksomhed. Høj klarhed. Det er mennesker, hvis følelsesliv er en vigtig del af deres liv. De ved, hvad de føler i bestemte situationer, og de har nemt ved at reagere hensigtsmæssigt på deres egne følelser. Kun en trediedel af mændene tilhører i denne gruppe.

2. Det overvældende følelsesliv. Høj styrke, men lav klarhed. Disse mennesker føler sig ofte overvældede og forvirrede over deres indre uro, som de ikke ved hvad er, og hvad den betyder. Derfor kan de ikke reagere hensigtsmæssigt på deres følelser, og følelserne virker ofte hæmmende på dem eller ligefrem lammende. Under en femtedel af mændene har denne stilart, som deres følelsesliv.

3. Det forstandige følelsesliv. Lav styrke. Middel opmærksomhed. Meget høj klarhed. Følelser spiller ikke den store rolle i disse menneskers liv, men når der en gang imellem alligevel opstår en stærk følelsesmæssig reaktion, så forholder de sig fornuftigt og bevidst til følelsen, og de reagerer hensigtsmæssigt på følelserne. To trediedele tilhørende denne gruppe, var mænd.

4. Det kølige følelsesliv. Lav styrke. Lav opmærksomhed. Lav klarhed. Disse mennesker regner ikke følelseslivet for noget, man bør beskæftige sig med endsige "ligge under for". Selv fortrænger de ofte deres følelser. De undgår ofte eller måske ligefrem flygter fra situationer i omverdenen, der kan risikere at udløse føelelsesmæssige reaktioner. Mændene udgør her over tre fjerdedele."

Artikkelen konkluderer med at personer i de to første og kvinnedominerte kategoriene er mindre nervøse, mer utadvendte, vennligere, mer samvittighetsfulle, mindre depressive, mer optimistiske, tryggere og mer tilfredse enn personer i de to siste og mannsdominerte kategoriene, som har problemer med å knytte nære bånd, kun har overflatiske vennskap, er dårligere likt av sine omgivelser og dermed får mindre følelsesmessig og praktisk støtte fra sine medmennesker. Ikke greit å være mann, med andre ord! Selv om det sikkert hjelper å være følelsesmessig avstumpet, og ha så "lav klarhed" at man aldri riktig vil forstå hva som feiler en.


PS. Siden ironi er så vanskelig iler jeg for ordens skyld til og understreker at karakteristikkene av kvinners og menns følelsesliv ikke samsvarer med undertegnedes forestilling om tingenes tilstand, men er sitert med en indre jubel over det danske språk og Wikipedias vilje til å forklare oss alt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar