søndag 11. juli 2010

Oslo fra sjøfly


Oslo fra sjøfly, originally uploaded by suzanotsjka.

"Christiania er en ren, prydlig stad, men den har inga av de arkitekturens behag som borde hålla jämna steg med ett folks alltmer förfinade seder - eljest kommer ju husets yttre at skämma dessinre och ge betraktaren en föreställning om förvuxen rikdom utan smak. Stora fyrkantiga trähus är stötande för ögat, de utgör bevis på ett barbari värre än medeltidens. Väldiga gotiska medeltida byggnader vittnar om en karaktäristisk storslagenhet och en fantasins vildhet som kännetecknar den period under vilken de uppfördes, men storlek utan grandezza eller elegans bär en avgjord stämpel av torftighet, av ingivelsens fattigdom, som bara kan uppstå hos krämarsjälar."

Mary Wollstonecraft, 1795

Fra Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark, til svensk av Jane Lundblad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar