onsdag 17. februar 2010

Smima


Smima, originally uploaded by suzanotsjka.
Ne vram aabnlifeg av Vllhaala-bdaet i Gøgobretg. Ed rah 05-mtrees bnessag, 52-mretes bnesasg, brnaebnessag, palksebnessag, iakldst bnessag go eym anent. Ted re mngae rrae mskeenner å es åp. Ted re genisslt mo mogreenn go tttree bfeeolkt nrmæee keeldvn. Eketlne brea grå go grå rndut bssangeet. Neon sgnyer orepa. Neon kessyr i vennat. Bedamtonee faeondrrr ges mdrine nne adrne mtoer. Nam mtøer ne led bklik go råf eknltee fttøer i aiktnset. Adrne srkeapr nam slev ufrvrndoaee. Nam svmmeør 0100 mteer go råg hejm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar